PREMIERE. Mger Armenia – Forever / Eurovision-2018

Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք երգիչ Մհերը մասնակցում է “Դեպի Եվրատելիս” երգի մրցույթին:…